Dragi
Kole
&
Stane
Prošle sedmice, 28. aprila tačno u
podne
u našu sobu je
uletela granata
.
Granata
je, ustvari,
udarila
iznad samog
prozora
.
Ja
sam bio na fakultetu.
Granata
je
Uništila
sve u našoj sobi.
Sada sam u Kosinoj sobi
Tata se drži za glavu u krevetu.
Puno
pozdrava
Vama
dvojici
od
mene