Dragi Kole i Stane,

Vode nema. Vučemo je s drugog kraja grada.

Čovek vuče kanistere sa vodom, dok mašta o pivu.

Granate i dalje padaju. Usavršili smo načine spašavanja.

Miš beži u rupu, dok vuče čoveka koji mu se drži za rep.

Preko mnogih raskršća i dalje se mora pretrčavati. Umjesto semafora stoje table s upozorenjima.

Ljudi pretrčavaju ulicu, pored table 'Pazi snajper'.

Zimus je gotovo svo gradsko drveće posječeno za ogreva. Sačuvalo se samo poneko. Jedno takvo (jedna mala breza) vidio sam kod veterinarskog fakulteta. Na njoj je tabla s natpisom:

Ko posječe ovu brezu biće mu posljednja!

Poslednje drvo u parku, mala breza sa natpisom 'Ko posiječe ovu brezu biće mu poslednja'.